ekabir 23 Takipçi | 15 Takip
Kategorilerim

Din

Eğitim

Diğer İçeriklerim (736)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (23)
12 11 2009

SOHBET DÜNYASI - 106 - MUHARREM AYININ HİKMETİ         - Muharrem ayının hikmeti nedir?

 

         Muharrem ayı şerefli, hürmetli, kıymetli aydır ve muharrem ayının onuncu günü bilhassa çok mübarek, yüksek tâzim olan, Cenâb-ı Hak’kın Enbiyâlara, Evliyâlara ve darda kalan müminlere ilâhi yardımını gerçekleştirdiği gündür. Bu günde Efendimiz oruç tutmayı tavsiye buyurmuştur.

 

         * Âdem Peygamberin tövbesinin kabul olunduğu,

 

         *Nuh a.s.’ın gemisinin cudi dağına oturması, tûfanın kesilmesi, îlahi azabın def olması,

 

         *İbrahim a.s.’ın nemrutun ateşinden halâs olması,

 

         *Musa a.s.’ın firavunun zûlmünden denizi geçip selâmet bulması ve firavunun askerlerinin denizde gark olması,

 

         *Yunus a.s.’ın balığın karnından çıkıp selâmet bulduğu,

 

         *Süleyman Peygambere mülk ve saltanat verildiği,

 

         * İsa a.s.’ın gökyüzüne çekildiği,

 

         *Efendimizin ümmetine çeşitli ilâhi yardımın yetiştiği, Mekke-i Mükerremeden Medineyi Münevvereye hicret buyurdukları gündür.

 

         *Ümmeti Muhammediyeye de mutlak galibiyet verileceği ve rivayete göre de Mehdi a.s.’ın çıkacağı gündür.

 

         Onun için bütün Evliyalâr bu güne bakar. Cenâb-ı Hak bir şey murad ettiği vakitte kimseye bir şey danışmaya ihtiyaç yoktur. İsterse bir şeyi tehir eder; Olmasın! der, isterse bir şeyi acele meydana getirir, olmasın diyenlerin aksine meydana getirir. İstediğini yapan Cenab-ı Allah’tır. Beşerin gücü, hepsinin tekniği, teknolojisi, Allah’ın kuvvetinin önünde bir nokta bile gelmez.

Not; Ş.Nazım Kıbrısi Hz. sohbetlerinden.

358
0
0
Yorum Yaz